SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 61–70

Wojciech Czaczkowski

ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY W SEKTORZE PRYWATNYCH USŁUG BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: kosztorysowanie, koszty ogólne budowy, sektor prywatny, usługi budowlane
abstrakt: W sektorze prywatnych usług budowlanych, w przeciwieństwie do obszaru zamówień publicznych, istnieje możliwość wpływania w większym stopniu na wysokość ceny kosztorysowej. Można tego dokonać poprzez wyodrębnienie wśród kosztów ogólnych budowy, będących składnikiem kosztów pośrednich, kosztów ogólnych budowy niezależnych od czasu, które występują najczęściej jednorazowo, i kosztów ogólnych budowy zależnych od czasu, pojawiających się wielokrotnie podczas realizacji inwestycji budowlanej. Bardziej szczegółowa kalkulacja kosztów pośrednich zmniejsza ryzyko nieuzasadnionego wzrostu ceny dla zamawiającego przy zapewnieniu wykonawcy odpowiedniego poziomu opłacalności.
pub/13_3_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czaczkowski, Wojciech. "IMPORTANCE OF THE GENERAL JOBSITE OVERHEAD IN A SECTOR OF PRIVATE CONSTRUCTION SERVICES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 61–70.
APA Czaczkowski W. (2014). IMPORTANCE OF THE GENERAL JOBSITE OVERHEAD IN A SECTOR OF PRIVATE CONSTRUCTION SERVICES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 61–70
ISO 690 Czaczkowski, Wojciech. IMPORTANCE OF THE GENERAL JOBSITE OVERHEAD IN A SECTOR OF PRIVATE CONSTRUCTION SERVICES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 61–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-61.html