SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 51–59

Paweł Sałapa, Jacek Jaworski

PORÓWNANIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH STALOWYCH KOPUŁ

słowa kluczowe: stalowe kopuły, kopuła żebrowa, kopuła Schwedlera, kopuła lamella
abstrakt: W pracy porównano różne rozwiązania konstrukcyjne stalowych kopuł parabolicznych (żebrowych, Schwedlera i typu lamella) o średnicy D = 46 m i wysokości H = 8 m. Stosowano sztywne i przegubowe połączenia prętów. Uwzględniono obciążenia stałe, wiatrem i śniegiem. Na podstawie obliczeń wykonanych w programie Robot dobrano przekroje prętów potrzebne ze względu na spełnienie warunków SGN i SGU. Stwierdzono, że w większości przypadków o masie konstrukcji decydują ugięcia (przyjęto dopuszczalne wartości przemieszczeń: pionowych D/300, poziomych H/150). Stwierdzono, że najkorzystniej ze względu na niewielką masę wypadły kopuły Schwedlera. Dla kopuły lamella zasadne okazało się dodanie równoleżników. Zwiększenie liczby podpór w przypadku kopuły żebrowej z połączeniami sztywnymi nieznacznie zmniejszyło masę konstrukcji.
pub/13_3_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sałapa, Paweł, and Jacek Jaworski. "COMPARISON OF DIFFERENT DESIGNS OF STEEL DOMES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 51–59.
APA Sałapa P. and Jaworski J. (2014). COMPARISON OF DIFFERENT DESIGNS OF STEEL DOMES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 51–59
ISO 690 Sałapa, Paweł, Jaworski, Jacek. COMPARISON OF DIFFERENT DESIGNS OF STEEL DOMES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 51–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-51.html