SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 3–16

Jarosław Jędrysiak, Magda Kaźmierczak-Sobińska

WPŁYW RÓŻNIC WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH NA CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SWOBODNIE PODPARTYCH CIENKICH PASM PŁYTOWYCH O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: cienkie pasmo płytowe o poprzecznej gradacji własności, wpływ wielkości mikrostruktury, częstości drgań swobodnych, wpływ funkcji rozkładu własności i różnic materiałowych
abstrakt: W tej pracy pokazano pewną analizę częstości drgań swobodnych pasma płytowego o gładkiej i wolnej zmianie własności na poziomie makro. Takie pasma płytowe mają budowę tolerancyjnie-periodyczną na poziomie mikro. Można więc wykazać, że w zagadnieniach dynamicznych takich obiektów wielkość mikrostruktury ma duże znaczenie [Jędrysiak 2009, Kaźmierczak i Jędrysiak 2011]. W celu opisania tego efektu zastosowano model tolerancyjnych tego rodzaju pasm płytowych. Ponadto otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi modelem asymptotycznym. Podstawowe częstości drgań swobodnych pasma płytowego obliczono w obu modelach, korzystając z metody Ritza. Czeęstości wyższe otrzymano także w modelu tolerancyjnym. Pokazano również wpływ różnic modułów Younga i gęstości masy w komórce na poziomie mikro.
pub/13_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jędrysiak, Jarosław, and Magda Kaźmierczak-Sobińska. "THE EFFECT OF DIFFERENCES OF MATERIAL PROPERTIES ON FREE VIBRATION FREQUENCIES OF SIMPLY SUPPORTED THIN TRANSVERSALLY GRADED PLATE BANDS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 3–16.
APA Jędrysiak J. and Kaźmierczak-Sobińska M. (2014). THE EFFECT OF DIFFERENCES OF MATERIAL PROPERTIES ON FREE VIBRATION FREQUENCIES OF SIMPLY SUPPORTED THIN TRANSVERSALLY GRADED PLATE BANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 3–16
ISO 690 Jędrysiak, Jarosław, Kaźmierczak-Sobińska, Magda. THE EFFECT OF DIFFERENCES OF MATERIAL PROPERTIES ON FREE VIBRATION FREQUENCIES OF SIMPLY SUPPORTED THIN TRANSVERSALLY GRADED PLATE BANDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 3–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-3.html