SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 27–37

Julita Krassowska

WPŁYW WŁÓKIEN STALOWYCH NA NOŚNOŚĆ STREF PRZYPODPOROWYCH BELEK ŻELBETOWYCH

słowa kluczowe: włókna stalowe, nośność na ścinanie, belki jednoprzęsłowe, belki dwuprzęsłowe
abstrakt: W Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Białostockiej zostały przeprowadzone badania w celu wyjaśnienia możliwości częściowego lub całkowitego zastąpienia strzemion za pomocą stalowego zbrojenia rozproszonego w belkach zginanych. Badano żelbetowe belki jednoi dwuprzęsłowe. Zbadano trzy serie A modeli belek żelbetowych jednoprzęsłowych, wykonanych z włóknobetonu o zawartości 1,5% włókien stalowych (objętościowo), o zróżnicowanych obustronnie rozstawach stalowych strzemion. Niemal we wszystkich belkach osiągnięto zniszczenie poprzez ścinanie. Wyniki badań wykazały zwiększenie nośności na ścinanie belek z fibrobetonu nawet o 50% w porównaniu z nośnością belek bez zbrojenia rozproszonego. Następna seria B zawierała piętnaście żelbetowych belek dwuprzęsłowych z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Wszystkie belki miały identyczne zbrojenie na zginanie, zbrojenie na ścianie stanowiły strzemiona o zróżnicowanym rozstawie oraz włókna stalowe w ilości objętościowej: 0, 1,0, 1,5%. Badania belek modelowych żelbetowych ze zbrojeniem mieszanym wykazały przyrost nośności na ścinanie we wszystkich seriach badawczych, zależny od zawartości włókien. Maksymalny przyrost nośności (o 100,7%) nastąpił dla belek z serii B1,5-50/0 (belka dwuprzęsłowa o zawartości włókien 1,5% i rozstawie strzemion w jednym przęśle 50% wymagań PN-EN i w drugim – bez strzemion). Wykazano, że włókna stalowe poprawiają nośność, rysoodporność i zmniejszają ugięcia. Dodatek włókien zmienia charakter pracy konstrukcji na quasi-plastyczny, a zatem powoduje wydłużenie czasu do zniszczenia.
pub/13_3_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krassowska, Julita. "EFFECT OF STEEL FIBER ON CAPACITY OF SUPPORTED ZONES IN THE REINFORCED CONCRETE BEAM." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 27–37.
APA Krassowska J. (2014). EFFECT OF STEEL FIBER ON CAPACITY OF SUPPORTED ZONES IN THE REINFORCED CONCRETE BEAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 27–37
ISO 690 Krassowska, Julita. EFFECT OF STEEL FIBER ON CAPACITY OF SUPPORTED ZONES IN THE REINFORCED CONCRETE BEAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 27–37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-27.html