SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (3) 2014 str. 17–25

Marek Urbański, Andrzej Łapko

DOŚWIADCZALNA I TEORETYCZNA ANALIZA SZTYWNOŚCI BELEK Z BETONU ZBROJONEGO NA ZGINANIE PRĘTAMI BAZALTOWYMI

słowa kluczowe: BFRP, sztywność na zginanie, beton, pręty bazaltowe, ugięcie
abstrakt: W pracy przedstawiono analizę porównawczą wyznaczonych doświadczalnie i obliczonych sztywności na zginanie i ugięć jednoprzęsłowych belek swobodnie podpartych zbrojonych prętami bazaltowymi BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymers). Belki typu BFRP wykonano z betonu C30/37 ze zbrojeniem w postaci prętów bazaltowych o średnicy 8 mm. Ponadto wykonano belki referencyjne ze zbrojeniem stalowym tej samej średnicy. Badano ugięcia i zarysowania oraz nośność belek. Stwierdzono, że ugięcia i szerokość rys w belkach zbrojonych prętami bazaltowymi są znacznie większe niż w belkach zbrojonych stalą.
pub/13_3_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Marek, and Andrzej Łapko. "EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF STIFFNESS OF RC BEAMS WITH BASALT BARS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.3 (2014): 17–25.
APA Urbański M. and Łapko A. (2014). EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF STIFFNESS OF RC BEAMS WITH BASALT BARS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (3), 17–25
ISO 690 Urbański, Marek, Łapko, Andrzej. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF STIFFNESS OF RC BEAMS WITH BASALT BARS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.3: 17–25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue3/abstract-17.html