SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 13 (3) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (3) 2014 str. 3–16
Jarosław Jędrysiak, Magda Kaźmierczak-Sobińska
WPŁYW RÓŻNIC WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH NA CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH SWOBODNIE PODPARTYCH CIENKICH PASM PŁYTOWYCH O POPRZECZNEJ GRADACJI WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 17–25
Marek Urbański, Andrzej Łapko
DOŚWIADCZALNA I TEORETYCZNA ANALIZA SZTYWNOŚCI BELEK Z BETONU ZBROJONEGO NA ZGINANIE PRĘTAMI BAZALTOWYMI
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 27–37
Julita Krassowska
WPŁYW WŁÓKIEN STALOWYCH NA NOŚNOŚĆ STREF PRZYPODPOROWYCH BELEK ŻELBETOWYCH
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 39–49
Łukasz Supeł, Jarosław Jędrysiak
ANALIZA PRZYCZYN AWARII KRATOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 51–59
Paweł Sałapa, Jacek Jaworski
PORÓWNANIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH STALOWYCH KOPUŁ
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 61–70
Wojciech Czaczkowski
ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY W SEKTORZE PRYWATNYCH USŁUG BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 71–77
Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Agnieszka Tkaczyk
IDEA OGRODU SENSORYCZNEGO W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA ATRIUM PRZY SZPITALU KLINICZNYM NR 4 W LUBLINIE
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 79–88
Renata Przewłocka-Sionek
ARCHITEKTURA ŁODZI WCZORAJ I DZIŚ – KUCZKI ŻYDOWSKIE
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).