SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 99–108

Vadym Kahanov, Yaroslav Ivanyk, Igor Lichnov, Bogdan Nazariewicz

DOŚWIADCZENIE WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONOLITYCZNEJ ŻELBETOWEJ ŚCIANY OPOROWEJ PODCZAS BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY W CZASIE ROZBUDOWY MOCY PRODUKCYJNEJ

słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, mury oporowe, fundamenty technologiczne, odwrotny obcas
abstrakt: W artykule opisano doświadczenie wzmocnienia odpowiedzialnych wielogabarytowych żelbetowych monolitycznych konstrukcij, które pracują w ciężkich warunkach eksploatacyjnych działającego przedsiębiorstwa branży budowlanej. W tym wypadku środki wzmacniające żelbetowej ściany oporowej rampy załadunkowej spowodowały zmiany schematu obliczeniowego pracy – ze schematu płyty opartej konturowo na schemat pracy ściany oporowej z odsadzką. Określono szczegółowo wszystkie główne etapy technologii wzmocnienia, zaczynając od fazy badania stanu deformacyjno-naprężeniowego konstrukcji, poprzez monitorowanie całego okresu pracy, aż do etapu eksploatacji żelbetowych technologicznych fundamentów oraz ściany oporowej pod obciążeniem użytkowym.
pub/13_2_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kahanov, Vadym, et al. "EXPERIENCE IN STRENGTHENING TECHNOLOGICAL FOUNDATION AND MONOLITHIC REINFORCED RETAINING WALL IN BUILDING INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR PRODUCTION FACILITIES EXPANSION." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 99–108.
APA Kahanov, V. et al. (2014). EXPERIENCE IN STRENGTHENING TECHNOLOGICAL FOUNDATION AND MONOLITHIC REINFORCED RETAINING WALL IN BUILDING INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR PRODUCTION FACILITIES EXPANSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 99–108
ISO 690 Kahanov, Vadym, et al. EXPERIENCE IN STRENGTHENING TECHNOLOGICAL FOUNDATION AND MONOLITHIC REINFORCED RETAINING WALL IN BUILDING INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR PRODUCTION FACILITIES EXPANSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 99–108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-99.html