SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 89–98

Ivan Ivanyk, Svitlana Vihot

NAPRĘŻENIA I DEFORMACJE W ZESPOLONYCH KONSTRUKCJACH STALOWO-ŻELBETOWYCH PRZY ZMIANIE POŁOŻENIA OSI

słowa kluczowe: prężna oś, konstrukcje stalowo-betonowe, równanie ciągłości deformacji
abstrakt: Obliczenia zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych przeprowadza się w sposób fazowy. Przed uzyskaniem pełnej wytrzymałości betonu ciężar własny przejmuje konstrukcja stalowa, po zakończeniu procesu dojrzewania betonu konstrukcja pracuje jako zespolona. W artykule omówiono metodę fikcyjnych przegubów przy obliczaniu naprężeń elementów konstrukcji przy zmianie jej sztywności giętej. Opisana metodyka znajduje zastosowanie na przykład przy analizach konstrukcji zespolonych, z uwzględnieniem fazowości ich pracy.
pub/13_2_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ivanyk, Ivan, and Svitlana Vihot. "STRESS-DEFORMATION STATE OF COMPOSITE STEELCONCRETE CONSTRUCTIONS AT RESILIENT AXIS POSITION CHANGE." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 89–98.
APA Ivanyk I. and Vihot S. (2014). STRESS-DEFORMATION STATE OF COMPOSITE STEELCONCRETE CONSTRUCTIONS AT RESILIENT AXIS POSITION CHANGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 89–98
ISO 690 Ivanyk, Ivan, Vihot, Svitlana. STRESS-DEFORMATION STATE OF COMPOSITE STEELCONCRETE CONSTRUCTIONS AT RESILIENT AXIS POSITION CHANGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 89–98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-89.html