SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 81–88

Ivan Ivanyk, Yuriy Vybranets, Yuriy Ivanyk

BADANIA KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH STALOWO-BETONOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPRĘŻENIA

słowa kluczowe: konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, konstrukcje sprężone, konstrukcje szkieletowe
abstrakt: W celu oszczędności materiału w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych można zastosować sprężenie pasa dolnego ustroju prętowego. Do uproszczenia wyboru optymalnego przekroju elementów stalowych i ich cech geometrycznych zastosowano równanie ciągłości deformacji. Przedstawiono przykład obliczeniowy zespolonej konstrukcji o rozpiętości 6 m, składającej się z monolitycznego betonu zbrojonego i stalowej konstrukcji szkieletowej ze sprężeniem pasa dolnego. Analizy wykazały, że w tym przypadku zastosowanie sprężenia prowadzi do zmniejszenia przekroju górnego pasa stalowego o 20–24%.
pub/13_2_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ivanyk, Ivan, et al. "RESEARCH OF COMPOSITE COMBINED PRESTRESSED CONSTRUCTIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 81–88.
APA Ivanyk, I. et al. (2014). RESEARCH OF COMPOSITE COMBINED PRESTRESSED CONSTRUCTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 81–88
ISO 690 Ivanyk, Ivan, Vybranets, Yuriy, Ivanyk, Yuriy. RESEARCH OF COMPOSITE COMBINED PRESTRESSED CONSTRUCTIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 81–88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-81.html