SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 63–79

Jarosław Zieliński

MODELOWANIE WARSTWOWE NIEJEDNORODNYCH PŁYT SPRĘŻYSTYCH

słowa kluczowe: płyty sprężyste, płyty warstwowe, więzy, modelowanie
abstrakt: W pracy rozwiązano płyty niejednorodne warstwowo, obciążone w dowolny sposób na powierzchni górnej i dolnej. Zakłada się, że płyta może być złożona z warstw zarówno ortotropowych, jak i izotropowych oraz że jej podział na warstwy może być niesymetryczny względem powierzchni środkowej. Model zapewnia ciągłość wielkości statycznych i kinematycznych na powierzchniach podziału płyty na warstwy. Osiąga się to przez wprowadzenie do opisu dodatkowych funkcji, zwanych korektorami. Funkcje te, wraz z przemieszczeniami powierzchni podziału oraz z zadanymi funkcjami opisującymi rozkład przemieszczeń po grubości płyty, służą do skonstruowania pewnej postaci więzów narzuconych na jej trójwymiarowe przemieszczenia. Metodę zilustrowano przykładami obliczeń numerycznych dla dwuwarstwowej płyty prostokątnej.
pub/13_2_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieliński, Jarosław. "ON THE MODELLING OF NONHOMOGENEOUS ELASTIC PLATES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 63–79.
APA Zieliński J. (2014). ON THE MODELLING OF NONHOMOGENEOUS ELASTIC PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 63–79
ISO 690 Zieliński, Jarosław. ON THE MODELLING OF NONHOMOGENEOUS ELASTIC PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 63–79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-63.html