SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 51–61

Joanna Witkowska-Dobrev

ANALIZA ZASIĘGU WARSTWY BRZEGOWEJ W KOMPOZYTACH Z PODŁUŻNĄ I POPRZECZNĄ GRADACJĄ WŁASNOŚCI

słowa kluczowe: podłużna gradacja własności, poprzeczna gradacja własności, asymptotyczne uśrednianie tolerancyjne, efekt warstwy brzegowej
abstrakt: W pracy rozpatrzono zagadnienie warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej charakteryzującej się podłużną i poprzeczną gradacją własności mechanicznych. Każda warstwa rozpatrywanej przegrody zbudowana jest z dwóch izotropowych, jednorodnych, sprężystych materiałów. Rozważania ograniczono do płaskiego stanu odkształcenia. Przyjęty model został zbudowany na podstawie metody asymptotycznego uśredniania tolerancyjnego. Zbadano wpływ budowy kompozytu na zasięg warstwy brzegowej w obszarze kompozytu.
pub/13_2_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Witkowska-Dobrev, Joanna. "ANALYSIS FOR AREA OF BOUNDARY LAYER EFFECT IN COMPOSITES WITH LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL GRADATION OF PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 51–61.
APA Witkowska-Dobrev J. (2014). ANALYSIS FOR AREA OF BOUNDARY LAYER EFFECT IN COMPOSITES WITH LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL GRADATION OF PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 51–61
ISO 690 Witkowska-Dobrev, Joanna. ANALYSIS FOR AREA OF BOUNDARY LAYER EFFECT IN COMPOSITES WITH LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL GRADATION OF PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 51–61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-51.html