SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 39–49

Vazgen Bagdasaryan

ZAGADNIENIA NIESTACJONARNE PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO PERIODYCZNYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

słowa kluczowe: kompozyty warstwowe, równanie Fouriera, uśrednianie tolerancyjne
abstrakt: Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są periodyczne kompozyty warstwowe. Zakłada się, że składniki kompozytów są jednorodne. W pracy konstruuje się model przewodnictwa cieplnego, w którym zamiast klasycznego równania Fouriera o nieciągłych i skokowo zmiennych współczynnikach występuje równanie o stałych współczynnikach. Wpływ niejednorodności ośrodka na rozkład temperatury opisany jest nowymi funkcjami, które wyznacza się, znając temperaturę uśrednioną. W pracy analizuje się zagadnienia niestacjonarne
pub/13_2_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bagdasaryan, Vazgen. "TRANSIENT ANALYSIS OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 39–49.
APA Bagdasaryan V. (2014). TRANSIENT ANALYSIS OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 39–49
ISO 690 Bagdasaryan, Vazgen. TRANSIENT ANALYSIS OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 39–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-39.html