SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 3–13

Marcin Piwowarski

PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OŚRODKACH PERIODYCZNIE WIELOSKŁADNIKOWYCH

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, przewodniki wieloskładnikowe, modele uśrednione
abstrakt: W pracy wyprowadzono model uśredniony przewodnictwa cieplnego dla przewodników wieloskładnikowych, warstwowych i szkieletowych. Opisano metodę doboru funkcji kształtu dla zagadnień brzegowo-początkowych. Rozwiązano wybrane zagadnienia niestacjonarne wraz z określeniem wpływu zmiennych wartości współczynnika przewodności cieplnej oraz zmiennych wymiarów komórki periodyczności na przewodnictwo cieplne.
pub/13_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piwowarski, Marcin. "HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 3–13.
APA Piwowarski M. (2014). HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 3–13
ISO 690 Piwowarski, Marcin. HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 3–13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-3.html