SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 29–37

Beata Kufel

WPŁYW ROZWARSTWIENIA LAMINATU NA PRZEWODZENIE CIEPŁA

słowa kluczowe: laminaty, przewodnictwo ciepła, homogenizacja lokalna, defekty międzywarstwowe
abstrakt: Przedmiotem rozważań są laminaty periodycznie dwuwarstwowe, w których defekty mogą wystąpić na powierzchniach między warstwami. Celem pracy jest opisanie wpływu takich defektów na przewodzenie ciepła. Międzywarstwowe defekty (w tym rozwarstwienie) modeluje się dostatecznie cienką warstwą, której własności termiczne opisuje dostatecznie mały nieznany współczynnik przewodności cieplnej. W pracy przedstawiono równania modelowe opisujące wpływ rozwarstwienia na przewodnictwo cieplne, zawierające pewną nową stałą charakteryzującą stopień rozwarstwienia bądź stopień występowania defektów.
pub/13_2_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kufel, Beata. "ON A CERTAIN MODEL OF HEAT CONDUCTION IN LAMINATED MEDIA WITH INTERLAMINAR DEFECTS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 29–37.
APA Kufel B. (2014). ON A CERTAIN MODEL OF HEAT CONDUCTION IN LAMINATED MEDIA WITH INTERLAMINAR DEFECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 29–37
ISO 690 Kufel, Beata. ON A CERTAIN MODEL OF HEAT CONDUCTION IN LAMINATED MEDIA WITH INTERLAMINAR DEFECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 29–37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-29.html