SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 15–28

Tomasz Jurczak

MODELOWANIE TOLERANCYJNE PRZEWODZENIA CIEPŁA W MATERIAŁACH PERIODYCZNIE NIEJEDNORODNYCH

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, przewodniki niejednorodne, homogenizacja
abstrakt: Praca dotyczy modelowania przepływu ciepła w wybranych materiałach periodycznie niejednorodnych. Zastosowano technikę uśredniania tolerancyjnego do skonstruowania modelu uśrednionego przewodnictwa cieplnego dla materiałów periodycznie warstwowych. Otrzymano układ równań, który będzie prostszy do rozwiązania niż klasyczny układ równań Fouriera. Ponadto przedstawiono rozwiązania analityczne wybranych zagadnień początkowo-brzegowych oraz zweryfikowano je doświadczalnie.
pub/13_2_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jurczak, Tomasz. "TOLERANCE MODELLING OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY NON-HOMOGENEOUS MATERIALS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 15–28.
APA Jurczak T. (2014). TOLERANCE MODELLING OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY NON-HOMOGENEOUS MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 15–28
ISO 690 Jurczak, Tomasz. TOLERANCE MODELLING OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY NON-HOMOGENEOUS MATERIALS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 15–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-15.html