SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 109–120

Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk

PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PRZY LIKWIDACJI SŁUPA ŻELBETOWEGO W HALI PRODUKCYJNEJ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ, SŁUPOWO-BELKOWEJ SYSTEMU P-70

słowa kluczowe: likwidacja słupa, obciążenia konstrukcji, system P-70
abstrakt: W pracy przedstawiono koncepcję oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe związane z koniecznością usunięcia jednego słupa w hali produkcyjnej, wynikającą ze zmiany technologii. Słupy żelbetowe rozmieszczone były co 6 m, a na każdy słup przypadało obciążenie z dwóch naw o rozpiętości 12 m. Usunięcie słupa zaprojektowano w sposób, który gwarantował nienaruszenie konstrukcji dachowej. Zakładano, że prace wyburzeniowe nie spowodują jakichkolwiek przemieszczeń istniejącej konstrukcji. Oprócz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych opracowano technologię prowadzenia robót oraz monitoring prowadzonych prac. W końcowej części zamieszczono zdjęcia obrazujące przebieg realizacji prac.
pub/13_2_109.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczkowski, Wiesław, and Anna Szymczak-Graczyk. "ISSUES THAT OCCUR WITH LIQUIDATION OF PIPES IN THE PRODUCTION DESIGN OF THE REINFORCED CONCRETE BEAM OF P-70 SYSTEM." Acta Sci.Pol. Architectura 13.2 (2014): 109–120.
APA Buczkowski W. and Szymczak-Graczyk A. (2014). ISSUES THAT OCCUR WITH LIQUIDATION OF PIPES IN THE PRODUCTION DESIGN OF THE REINFORCED CONCRETE BEAM OF P-70 SYSTEM. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (2), 109–120
ISO 690 Buczkowski, Wiesław, Szymczak-Graczyk, Anna. ISSUES THAT OCCUR WITH LIQUIDATION OF PIPES IN THE PRODUCTION DESIGN OF THE REINFORCED CONCRETE BEAM OF P-70 SYSTEM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.2: 109–120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-109.html