SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 13 (2) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (2) 2014 str. 3–13
Marcin Piwowarski
PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OŚRODKACH PERIODYCZNIE WIELOSKŁADNIKOWYCH
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 15–28
Tomasz Jurczak
MODELOWANIE TOLERANCYJNE PRZEWODZENIA CIEPŁA W MATERIAŁACH PERIODYCZNIE NIEJEDNORODNYCH
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 29–37
Beata Kufel
WPŁYW ROZWARSTWIENIA LAMINATU NA PRZEWODZENIE CIEPŁA
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 39–49
Vazgen Bagdasaryan
ZAGADNIENIA NIESTACJONARNE PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO PERIODYCZNYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 51–61
Joanna Witkowska-Dobrev
ANALIZA ZASIĘGU WARSTWY BRZEGOWEJ W KOMPOZYTACH Z PODŁUŻNĄ I POPRZECZNĄ GRADACJĄ WŁASNOŚCI
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 63–79
Jarosław Zieliński
MODELOWANIE WARSTWOWE NIEJEDNORODNYCH PŁYT SPRĘŻYSTYCH
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 81–88
Ivan Ivanyk, Yuriy Vybranets, Yuriy Ivanyk
BADANIA KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH STALOWO-BETONOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPRĘŻENIA
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 89–98
Ivan Ivanyk, Svitlana Vihot
NAPRĘŻENIA I DEFORMACJE W ZESPOLONYCH KONSTRUKCJACH STALOWO-ŻELBETOWYCH PRZY ZMIANIE POŁOŻENIA OSI
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 99–108
Vadym Kahanov, Yaroslav Ivanyk, Igor Lichnov, Bogdan Nazariewicz
DOŚWIADCZENIE WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONOLITYCZNEJ ŻELBETOWEJ ŚCIANY OPOROWEJ PODCZAS BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY W CZASIE ROZBUDOWY MOCY PRODUKCYJNEJ
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 109–120
Wiesław Buczkowski, Anna Szymczak-Graczyk
PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PRZY LIKWIDACJI SŁUPA ŻELBETOWEGO W HALI PRODUKCYJNEJ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ, SŁUPOWO-BELKOWEJ SYSTEMU P-70
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 121–124
Andrzej Ciepielowski
CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).