SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 91–106

Anna Sobotka, Aleksandra Radziejowska

BADANIA TECHNOLOGII BUDOWANIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, technologie budowania, ocena AHP
abstrakt: Powszechny typ budownictwa mieszkaniowego w polskich miastach stanowią budynki wielorodzinne, wielokondygnacyjne, które są projektowane i wykonywane w różnych technologiach. Rodzaj technologii uzależniony jest od różnych czynników, w tym lokalizacji. Ponadto w różnych regionach Polski przeważają określone rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wynikające z istniejącego zaplecza produkcji wyrobów budowlanych. Przedmiotem artykułu są wyniki badań oferty mieszkaniowej deweloperów z Małopolski i Lubelszczyzny pod względem stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków, wyposażenia, preferencji i wymagań przyszłych użytkowników. Badania wykazały, że w przewadze realizowane są budynki w technologii monolitycznej betonowej i w tzw. technologii tradycyjnej udoskonalonej. Dokonano oceny tych technologii według wielu kryteriów, wykorzystując w tym celu metodę wieloczynnikowej analizy porównawczej AHP Saaty’ego.
pub/13_1_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobotka, Anna, and Aleksandra Radziejowska. "EXAMINATIONS BUILDING TECHNOLOGY OF MULTI-OCCUPIED BUILDINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 91–106.
APA Sobotka A. and Radziejowska A. (2014). EXAMINATIONS BUILDING TECHNOLOGY OF MULTI-OCCUPIED BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 91–106
ISO 690 Sobotka, Anna, Radziejowska, Aleksandra. EXAMINATIONS BUILDING TECHNOLOGY OF MULTI-OCCUPIED BUILDINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 91–106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-91.html