SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 73–89

Mirosław J. Lipiński, Małgorzata Wdowska

WYBRANE STANDARDY OKREŚLANIA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

słowa kluczowe: badania laboratoryjne, procedury, wytrzymałość, sztywność gruntu
abstrakt: W ostatnim okresie rozwoju geotechniki w Polsce można zauważyć pewne standardy, jakie obecnie funkcjonują w odniesieniu do sposobów określania parametrów geotechnicznych, a także interpretacji wyników badań laboratoryjnych. W artykule pokrótce scharakteryzowano te standardy wraz z próbą racjonalizacji ich istnienia. Następnie zwrócono uwagę na najbardziej istotne elementy badań, wpływające na końcową wartość parametrów. Posługując się przykładami, przedstawiono najbardziej popularną metodę wyznaczania jakości próbek uzyskanych do badań oraz najbardziej istotne czynniki wpływające na ich jakość. Odniesiono się również do problemu interpretacji badań wytrzymałościowych, a także przedstawiono podejście określania sztywności gruntu, uwzględniające zakres odkształceń i stan naprężenia.
pub/13_1_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lipiński, Mirosław J., and Małgorzata Wdowska. "SELECTED STANDARDS IN EVALUATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS DERIVED FROM LABORATORY TESTS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 73–89.
APA Lipiński M.J. and Wdowska M. (2014). SELECTED STANDARDS IN EVALUATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS DERIVED FROM LABORATORY TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 73–89
ISO 690 Lipiński, Mirosław J., Wdowska, Małgorzata. SELECTED STANDARDS IN EVALUATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS DERIVED FROM LABORATORY TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 73–89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-73.html