SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 55–72

Joanna Bzówka

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE DOBORU PARAMETRÓW I SPRAWDZANIA STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI

słowa kluczowe: Eurokod 7, stany graniczne nośności, charakterystyczne i obliczeniowe wartości parametrów geotechnicznych, współczynniki cząstkowe, MES
abstrakt: W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia dotyczące doboru parametrów i sprawdzania stanów granicznych nośności. Zakres tematyczny artykułu został podzielony na trzy główne części, które obejmują: analizę nośności granicznej podłoża pod stopą fundamentową, ocenę stateczności oraz stany graniczne HYD według Eurokodu 7.
pub/13_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bzówka, Joanna. "SELECTED ISSUES CONNECTED WITH CHOOSING PARAMETERS AND VERIFYING ULTIMATE BEARING CAPACITY LIMIT STATES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 55–72.
APA Bzówka J. (2014). SELECTED ISSUES CONNECTED WITH CHOOSING PARAMETERS AND VERIFYING ULTIMATE BEARING CAPACITY LIMIT STATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 55–72
ISO 690 Bzówka, Joanna. SELECTED ISSUES CONNECTED WITH CHOOSING PARAMETERS AND VERIFYING ULTIMATE BEARING CAPACITY LIMIT STATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 55–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-55.html