SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 45–54

Jacek Pieczyrak

EUROKOD 7 – STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI

słowa kluczowe: Eurokod 7, stan graniczny użytkowalności, osiadanie fundamentów
abstrakt: W artykule przedstawiono wybrane metody obliczania osiadań fundamentów oraz scharakteryzowano warunki stawiane przez Eurokod 7 w zakresie spełnienia stanu granicznego użytkowalności.
pub/13_1_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pieczyrak, Jacek. "EUROCODE 7 – SERVICEABILITY LIMIT STATE." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 45–54.
APA Pieczyrak J. (2014). EUROCODE 7 – SERVICEABILITY LIMIT STATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 45–54
ISO 690 Pieczyrak, Jacek. EUROCODE 7 – SERVICEABILITY LIMIT STATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 45–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-45.html