SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 37–44

Monika Wągrowska, Czesław Woźniak

2D-MODEL PRZEWODNICTWA CIEPŁA W WIELOWARSTWOWYCH PŁYTACH ŚREDNIEJ GRUBOŚCI

słowa kluczowe: wielowarstwowa płyta, przewodnictwo ciepła, 2D-modelowanie
abstrakt: 2D-modele dla wielowarstwowych płyt są przeważnie uzyskiwane przez dyskretyzację wzdłuż grubości płyty. Każdy dyskretyzowany element jest jednorodną warstwą, z której składa się płyta. Podstawowymi niewiadomymi są powstałe w wyniku procesu dyskretyzacji: pole temperatury i/lub pole przemieszczenia na powierzchniach rozgraniczających poszczególne warstwy. Jeśli liczba jednorodnych warstw jest duża, wtedy podejście dyskretyzacyjne prowadzi do dużej liczby podstawowych niewiadomych. W prezentowanej pracy zostało zaproponowane nowe podejście do modelowania przewodnictwa ciepła, w którego wyniku otrzymujemy nowy 2D-model z dwiema niewiadomymi, niezależnie od liczby jednorodnych warstw, z których zbudowana jest płyta.
pub/13_1_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wągrowska, Monika, and Czesław Woźniak. "A NEW 2D-MODEL OF THE HEAT CONDUCTION IN MULTILAYERED MEDIUM-THICKNESS PLATES." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 37–44.
APA Wągrowska M. and Woźniak C. (2014). A NEW 2D-MODEL OF THE HEAT CONDUCTION IN MULTILAYERED MEDIUM-THICKNESS PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 37–44
ISO 690 Wągrowska, Monika, Woźniak, Czesław. A NEW 2D-MODEL OF THE HEAT CONDUCTION IN MULTILAYERED MEDIUM-THICKNESS PLATES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 37–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-37.html