SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 3–19

Zbigniew Młynarek, Sławomir Gogolik

NOWE KONCEPCJE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ IN SITU W GEOTECHNICE – CZĘŚĆ II

słowa kluczowe: sondowanie statyczne, zależności empiryczne, modele sztywności
abstrakt: W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dla konstruowania lokalnych zależności empirycznych oraz tzw. interrelationships z badań CPTU, SCPTU, SDMT i VT (badanie sondą obrotową). Zamieszczone zostały także przykłady zależności korelacyjnych dla prekonsolidowanych osadów oraz normalnie konsolidowanych gruntów z grupy „przejściowych” z obszaru Polski. Drugą część artykułu poświęcono wykorzystaniu metody CPTU i DMT do wydzielenia w podłożu jednorodnych warstw podłoża, w kontekście budowy stratygraficznej podano zasady konstrukcji modeli 1-D, 2-D i quasi-3-D. W artykule zamieszczono także przykłady i skomentowano podstawy teoretyczne dla konstrukcji modeli sztywności podłoża w układzie 2-D i quasi-3-D. Do konstrukcji modeli wykorzystano moduł ściśliwości. Wartości tego modułu wyznaczono z charakterystyk penetracji z badania CPTU i DMT.
pub/13_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Młynarek, Zbigniew, and Sławomir Gogolik. "NEW CONCEPTS OF USING THE RESULTS FROM IN SITU INVESTIGATIONS IN GEOTECHNICS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 3–19.
APA Młynarek Z. and Gogolik S. (2014). NEW CONCEPTS OF USING THE RESULTS FROM IN SITU INVESTIGATIONS IN GEOTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 3–19
ISO 690 Młynarek, Zbigniew, Gogolik, Sławomir. NEW CONCEPTS OF USING THE RESULTS FROM IN SITU INVESTIGATIONS IN GEOTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 3–19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-3.html