SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 21–26

Wojciech Puła

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYZNACZANIA WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH W GEOTECHNICE

słowa kluczowe: Eurokod 7, współczynnik zmienności, pole losowe, skala fluktuacji, funkcja redukcji wariancji
abstrakt: W pracy zaprezentowano różne sposoby określania wartości charakterystycznych właściwości gruntu w kontekście postanowień obowiązującego Eurokodu 7. Po przedstawieniu najprostszych propozycji podano przykład porównujący różne metody. Następnie podano podstawowe fakty dotyczące opisu właściwości podłoża za pomocą pól losowych oraz koncepcję uśrednień przestrzennych. Zreferowano też metodę Schneidera, uwzględniającą w sposób jawny przestrzenną zmienność właściwości gruntu przy określaniu wartości charakterystycznych. Propozycję tę zilustrowano przykładem związanym z mechanizmem Prandtla, a wyniki odniesiono do rezultatów wynikających z uśrednienia właściwości wzdłuż linii poślizgu w tym mechanizmie. Rezultaty wykazują, że zastosowanie teorii pól losowych wraz z propozycją Schneidera daje rezultaty zgodne z wymaganiami Eurokodu 7. Zwrócono uwagę na istotną rolę podejścia probabilistycznego w wyznaczaniu parametrów do projektowania geotechnicznego w kontekście oceny bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją prezentacji przedstawionej na konferencji ProGeotech (SGGW, Warszawa 12–13.09.2013).
pub/13_1_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Puła, Wojciech. "ON SOME ISSUES OF CHARACTERISTIC VALUES EVALUATIONS IN GEOTECHNICS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 21–26.
APA Puła W. (2014). ON SOME ISSUES OF CHARACTERISTIC VALUES EVALUATIONS IN GEOTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 21–26
ISO 690 Puła, Wojciech. ON SOME ISSUES OF CHARACTERISTIC VALUES EVALUATIONS IN GEOTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 21–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-21.html