SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 115–123

Yosyp Luchko, Andriy Pentsak

BADANIA MOMENTÓW NISZCZĄCYCH BELEK Z MECHANICZNYMI POŁĄCZENIAMI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

słowa kluczowe: belki żelbetowe, zbrojenie, wytrzymałość, tuleje zaciskowe, obciążenia powtarzalne
abstrakt: Do zbrojenia żelbetowych konstrukcji sprężonych używane są pręty ze wzmocnionej termicznie stali o standardowej długości 12 m, klasy A400, A500, A600, A800, o periodycznie powtarzalnym profilu. Często się zdarza, że ze względu na wady występujące przy spawaniu takiej stali pręty te nie spełniają wymagań swojej klasy. Adhezja między betonem a zbrojeniem zależy od wielu czynników, jest więc najczęściej badana na drodze eksperymentalnej. Przedstawiono sposób wykonania prototypów, metodę badań i analizę wytrzymałości belek żelbetowych z łączonymi mechanicznie prętami zbrojeniowymi. Program badań doświadczalnych przewiduje badania czterech serii belekżelbetowych o przekroju 120 × 220 mm i długości 200 mm, pracujących na zginanie i obciążonych dwiema siłami skupionymi. Badane belki były wzmocnione spawaną ramą zbrojeniową z prętów 4 × ∅8 A400 i sprężonego zbrojenia ∅ 12 A500C. Pręty stalowe łączone były tulejami zaciskowymi. W celu określenia wytrzymałości, odkształceń i odporności na pękanie badanych belek poddano je badaniom niszczącym na zginanie.
pub/13_1_115.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Luchko, Yosyp, and Andriy Pentsak. "DESTRUCTIVE MOMENTS STUDY OF CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH ARMATURE CONNECTION." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 115–123.
APA Luchko Y. and Pentsak A. (2014). DESTRUCTIVE MOMENTS STUDY OF CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH ARMATURE CONNECTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 115–123
ISO 690 Luchko, Yosyp, Pentsak, Andriy. DESTRUCTIVE MOMENTS STUDY OF CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH ARMATURE CONNECTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 115–123.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-115.html