SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (1) 2014 str. 107–113

Yosyp Luchko, Oleksij Gajda, Bogdan Nazariewicz

WYTRZYMAŁOŚĆ WCZEŚNIEJ ZNISZCZONYCH BELEK ŻELBETOWYCH WZMOCNIONYCH METODĄ IMPREGNACJI

słowa kluczowe: technologia wtrysku, uszkodzone żelbetowe belki, zdolność do restauracji
abstrakt: W artykule omówiono konstrukcje oraz metody badań żelbetowych belek wzmocnionych metodą iniekcji żywic epoksydowych. Belki badano na zginanie do wtórnego całkowitego zniszczenia. Udowodniono, że głębokość wnikania (penetracji) w beton żywicy epoksydowej wynosiła około 2–5 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost wytrzymałości o 77–90% poprzednio zniszczonych i ponownie naprawionych medodą iniekcji żywic epoksydowych żelbetowych belek.
pub/13_1_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt1/13_1_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Luchko, Yosyp, et al. "STRENGTH OF PREVIOUSLY DESTROYED REINFORCED CONCRETE BEAMS RESTORED BY IMPREGNATION METHODS." Acta Sci.Pol. Architectura 13.1 (2014): 107–113.
APA Luchko, Y. et al. (2014). STRENGTH OF PREVIOUSLY DESTROYED REINFORCED CONCRETE BEAMS RESTORED BY IMPREGNATION METHODS. Acta Sci.Pol. Architectura, 13 (1), 107–113
ISO 690 Luchko, Yosyp, Gajda, Oleksij, Nazariewicz, Bogdan. STRENGTH OF PREVIOUSLY DESTROYED REINFORCED CONCRETE BEAMS RESTORED BY IMPREGNATION METHODS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2014, 13.1: 107–113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue1/abstract-107.html