SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 13 (1) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014 str. 3–19
Zbigniew Młynarek, Sławomir Gogolik
NOWE KONCEPCJE WYKORZYSTANIA WYNIKÓW BADAŃ IN SITU W GEOTECHNICE – CZĘŚĆ II
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 21–26
Wojciech Puła
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYZNACZANIA WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH W GEOTECHNICE
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 37–44
Monika Wągrowska, Czesław Woźniak
2D-MODEL PRZEWODNICTWA CIEPŁA W WIELOWARSTWOWYCH PŁYTACH ŚREDNIEJ GRUBOŚCI
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 45–54
Jacek Pieczyrak
EUROKOD 7 – STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 55–72
Joanna Bzówka
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE DOBORU PARAMETRÓW I SPRAWDZANIA STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 73–89
Mirosław J. Lipiński, Małgorzata Wdowska
WYBRANE STANDARDY OKREŚLANIA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 91–106
Anna Sobotka, Aleksandra Radziejowska
BADANIA TECHNOLOGII BUDOWANIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 107–113
Yosyp Luchko, Oleksij Gajda, Bogdan Nazariewicz
WYTRZYMAŁOŚĆ WCZEŚNIEJ ZNISZCZONYCH BELEK ŻELBETOWYCH WZMOCNIONYCH METODĄ IMPREGNACJI
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 115–123
Yosyp Luchko, Andriy Pentsak
BADANIA MOMENTÓW NISZCZĄCYCH BELEK Z MECHANICZNYMI POŁĄCZENIAMI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).