SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 93–108

Mariusz Sobolewski

NIEPEWNOŚĆ WYZNACZENIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE NA PODSTAWIE BADAŃ PRÓBEK RDZENIOWYCH

słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, niepewność wyniku, ocena wytrzymałości, klasa wytrzymałości, próbki walcowe
abstrakt: W praktyce brakuje prostego algorytmu wynikającego z teorii niepewności, służącego do opracowania wyników pomiarów wytrzymałości betonu na ściskanie. W artykule zaproponowano kilka wariantów szacowania niepewności wyników pomiaru powierzchni docisku próbek walcowych i ich średniej wytrzymałości na ściskanie. Opracowane wzory dotyczą zarówno normowych próbek w kształcie walca, jak i próbek rdzeniowych pochodzących z odwiertów w konstrukcjach z betonu. Wykazano ponadto, jaki jest wpływ dokładności przyjmowania stałej matematycznej πoraz mierzonej średnicy na niepewność wyników pola przekroju poprzecznego próbek walcowych, a w konsekwencji także wyników średniej wytrzymałości betonu na ściskanie. Przeprowadzona analiza wykazała, że przy stosowaniu w badaniach betonu typowych pras (klasa 0,5 i 1) niepewność wyznaczonej wytrzymałości zależy głównie od dokładności pomiaru średnicy próbek i tym samym dokładności określenia powierzchni docisku. W związku z dużą dokładnością określenia siły niszczącej wytyczne zawarte w normach, dotyczące określenia średnicy próbek z dokładnością do 0,5% wymiaru i wyznaczenia na ich podstawie pola przekroju poprzecznego próbek, są niewystarczające. W przypadku próbek o średnicy co najmniej 100 mm zaleca się wyznaczanie jej z dokładnością ±0,1 mm, przy rozdzielczości suwmiarki 0,01 mm.
pub/12_4_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobolewski, Mariusz. "UNCERTAINTY OF DETERMINING CONCRETE COMPRESSION STRENGTH COMES FROM CYLINDRICAL SPECIMENS TESTS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 93–108.
APA Sobolewski M. (2013). UNCERTAINTY OF DETERMINING CONCRETE COMPRESSION STRENGTH COMES FROM CYLINDRICAL SPECIMENS TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 93–108
ISO 690 Sobolewski, Mariusz. UNCERTAINTY OF DETERMINING CONCRETE COMPRESSION STRENGTH COMES FROM CYLINDRICAL SPECIMENS TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 93–108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-93.html