SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 85–92

Maria Jolanta Sulewska

BADANIA LABORATORYJNE WEDŁUG EUROKODU 7 I NORM ZWIĄZANYCH

słowa kluczowe: Eurokod 7-2, metody badań laboratoryjnych, parametry geotechniczne
abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące metodyki badań laboratoryjnych gruntów zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 i norm związanych. Omówiono również, pod kątem aspektów poznawczych i praktycznych, referaty zakwalifikowane na I Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów”. Do sesji 2. „Badania laboratoryjne według EC 7” zgłoszono 6 artykułów, których najważniejsze osiągnięcia i wnioski podsumowano w niniejszej pracy.
pub/12_4_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Maria Jolanta. "LABORATORY TESTS ACCORDING TO EUROCODE 7 AND COMPLEMENTARY STANDARDS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 85–92.
APA Sulewska M.J. (2013). LABORATORY TESTS ACCORDING TO EUROCODE 7 AND COMPLEMENTARY STANDARDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 85–92
ISO 690 Sulewska, Maria Jolanta. LABORATORY TESTS ACCORDING TO EUROCODE 7 AND COMPLEMENTARY STANDARDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 85–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-85.html