SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 75–84

Krzysztof Parylak

SPRAWDZENIE STANÓW GRANICZNYCH UŻYTKOWALNOŚCI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EUROKOD 7

słowa kluczowe: Eurokod 7, projektowanie fundamentów, stany graniczne, osiadanie, ściany oporowe
abstrakt: W pracy przedstawiono ogólne zasady wymiarowania konstrukcji budowlanych w zakresie stanów granicznych użytkowalności w ujęciu normy PN-EN 1997-1:2008 Eurocode 7. Przedstawiono także aspekty odmienności projektowania użytkowalności obiektów w stosunku do obowiązujących do niedawna polskich norm geotechnicznych. Omówiono zasadnicze aspekty projektowania fundamentów bezpośrednich i fundamentów na palach, konstrukcji oporowych, filtracyjnej stateczności podłoża, warunków stateczności ogólnej oraz stateczności budowli ziemnych. Wykazano, że obowiązujące w normie Eurokod 7 zasady w sposobach projektowania w założeniach nie odbiegają od metod obliczeniowych stosowanych dotychczas w Polsce, jednakże w Eurokodzie 7 zaproponowano do obliczeń nowe, złożone i zwiększające bezpieczeństwo współczynniki bezpieczeństwa.
pub/12_4_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof. "SERVICEABILITY LIMIT STATE DESIGN IN RESPECT TO EUROCODE 7 REQUIREMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 75–84.
APA Parylak K. (2013). SERVICEABILITY LIMIT STATE DESIGN IN RESPECT TO EUROCODE 7 REQUIREMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 75–84
ISO 690 Parylak, Krzysztof. SERVICEABILITY LIMIT STATE DESIGN IN RESPECT TO EUROCODE 7 REQUIREMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 75–84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-75.html