SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 61–73

Mariusz Lech, Kazimierz Garbulewski

ZNACZENIE BADAŃ IN SITU W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM

słowa kluczowe: badania in situ, projektowanie geotechniczne, Eurokod 7
abstrakt: Artykuł zawiera opis metod badań in situ, które zgodnie z normą Eurokod 7 są wymagane w projektowaniu geotechnicznym do rozpoznawania warunków posadowienia obiektów budowlanych i określania parametrów podłoża gruntowego w celu sprawdzenia stanów granicznych. Podano kierunki rozwoju metod badań in situ z uwzględnieniem innowacyjnych zmian wprowadzonych do praktyki w ostatnich latach. Ponadto w artykule przedstawiono przegląd referatów zgłoszonych na konferencję ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów” do sesji I „Badania polowe według EC 7”, z krytycznymi uwagami do dyskusji podczas sesji konferencyjnej.
pub/12_4_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lech, Mariusz, and Kazimierz Garbulewski. "THE ROLE OF IN SITU TESTS IN GEOTECHNICAL DESIGN." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 61–73.
APA Lech M. and Garbulewski K. (2013). THE ROLE OF IN SITU TESTS IN GEOTECHNICAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 61–73
ISO 690 Lech, Mariusz, Garbulewski, Kazimierz. THE ROLE OF IN SITU TESTS IN GEOTECHNICAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 61–73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-61.html