SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 5–15

Czesław Woźniak, Monika Wągrowska, Olga Szlachetka

EFEKTYWNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZEWODZENIA CIEPŁA DLA PEWNYCH BIPERIODYCZNYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

słowa kluczowe: przewodzenie ciepła, biperiodyczne materiały kompozytowe, mezzohomogenizacja, makrohomogenizacja
abstrakt: Biperiodyczne warstwowe kompozyty charakteryzują się dwoma rodzajami uwarstwienia, które realizowane są niezależnie w mikroi mezzoskali. Przykład struktury biperiodycznej pokazano na rysunku 1. Celem pracy jest zaproponowanie pewnego nowego podejścia opartego na ogólnej homogenizacji, w którego wyniku wyznaczamy efektywne współczynniki przewodzenia ciepła, oraz zilustrowanie tego podejścia dla szczególnych przypadków uwarstwienia.
pub/12_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Czesław, et al. "EFFECTIVE HEAT CONDUCTIVITIES IN CERTAIN BIPERIODICALLY STRATIFIED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 5–15.
APA Woźniak, C. et al. (2013). EFFECTIVE HEAT CONDUCTIVITIES IN CERTAIN BIPERIODICALLY STRATIFIED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 5–15
ISO 690 Woźniak, Czesław, Wągrowska, Monika, Szlachetka, Olga. EFFECTIVE HEAT CONDUCTIVITIES IN CERTAIN BIPERIODICALLY STRATIFIED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 5–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-5.html