SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 41–59

Sławomir Gogolik, Zbigniew Młynarek

KIERUNKI ROZWOJU I WYKORZYSTANIA BADAŃ IN-SITU W GEOTECHNICE – CZĘŚĆ 1

słowa kluczowe: sondowanie statyczne, badanie dylatometryczne, test replikacyjny
abstrakt: W artykule sformułowano tezy, które stanowią podstawę dla kierunków rozwoju badań in situ do oceny budowy i właściwości podłoża budowlanego. Omówiono nowe osiągnięcia technologiczne, do których zalicza się system Icone w metodzie statycznego sondowania firmy ap van den Berg z Holandii. Skomentowano konstrukcje, które stanowią hybrydowe układy do wykonywania sondowań statycznych i wierceń badawczych w trudnych warunkach gruntowych oraz hybrydowy model sondy cylindrycznej połączonej z badaniem sejsmicznym. Przedstawiono także nowe konstrukcje do wykonywania badań dylatometrem sejsmicznym na morzu i w strefach przybrzeżnych. W artykule omówiono również niepewność pomiarową w badaniach in situ i laboratoryjnych oraz jej wpływ na ocenę parametrów mechanicznych gruntów podłoża.
pub/12_4_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gogolik, Sławomir, and Zbigniew Młynarek. "DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND USE OF IN-SITU TECHNIQUES IN GEOTECHNICS – PART 1." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 41–59.
APA Gogolik S. and Młynarek Z. (2013). DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND USE OF IN-SITU TECHNIQUES IN GEOTECHNICS – PART 1. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 41–59
ISO 690 Gogolik, Sławomir, Młynarek, Zbigniew. DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND USE OF IN-SITU TECHNIQUES IN GEOTECHNICS – PART 1. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 41–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-41.html