SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 29–39

Roman Misiak

ROZWIĄZANIE ZAMKNIĘTE FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI STATYKI PROSTOKĄTNEGO WYCINKA POWŁOKI O KSZTAŁCIE WALCA KOŁOWEGO

słowa kluczowe: wycinek powłoki kołowej, powłoka kołowa, sklepienie dachowe, wielokomorowy zbiornik kołowy, użebrowany cylinder, stropodach
abstrakt: Artykuł dotyczy prostokątnego wycinka powłoki o kształcie walca kołowego; zawiera rozwiązanie zamknięte spełniające dowolny układ warunków brzegowych na wszystkich brzegach wycinka powłoki. W rozwiązaniu obliczono wynikające z teorii powłok wszystkie przemieszczenia i siły wewnętrzne w dowolnych przekrojach konstrukcji. Wielkości sił wewnętrznych spełniają warunki równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Rozpatrzono wycinki pojedyncze oparte na belkach oraz wycinki (sklepienia) wieloprzęsłowe również oparte na belkach.
pub/12_4_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Misiak, Roman. "CLOSED SOLUTION OF STATIC PHYSICAL PROPERTIES OF A RECTANGULAR SECTION OF SHELL SHAPE OF A CIRCULAR CYLINDER." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 29–39.
APA Misiak R. (2013). CLOSED SOLUTION OF STATIC PHYSICAL PROPERTIES OF A RECTANGULAR SECTION OF SHELL SHAPE OF A CIRCULAR CYLINDER. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 29–39
ISO 690 Misiak, Roman. CLOSED SOLUTION OF STATIC PHYSICAL PROPERTIES OF A RECTANGULAR SECTION OF SHELL SHAPE OF A CIRCULAR CYLINDER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 29–39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-29.html