SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 17–27

Marta Mazewska

ZJAWISKO EFEKTU BRZEGOWEGO W DWUKIERUNKOWO PERIODYCZNEJ PRZEGRODZIE O IZOTROPOWEJ STRUKTURZE HEKSAGONALNEJ

słowa kluczowe: uśrednianie tolerancyjne, przewodnictwo ciepła, przewodniki dwukierunkowo periodyczne, efekt brzegowy
abstrakt: W niniejszej pracy przeanalizowano zjawisko temperaturowego efektu brzegowego w przegrodzie wykonanej z przewodnika o dwukierunkowo periodycznej strukturze materialnej, w której każda powierzchnia równoległa do wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni jest płaszczyzną periodyczności. Przewodnik wykonany jest ze szczególnego rodzaju struktury heksagonalnej. Jako narzędzie badań wykorzystano technikę tolerancyjnego uśredniania.
pub/12_4_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazewska, Marta. "ON THE THERMAL BOUNDARY EFFECT BEHAVIOR IN THE HEXAGONAL-TYPE BIPERIODIC ISOTROPIC DIVIDING WALLS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 17–27.
APA Mazewska M. (2013). ON THE THERMAL BOUNDARY EFFECT BEHAVIOR IN THE HEXAGONAL-TYPE BIPERIODIC ISOTROPIC DIVIDING WALLS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 17–27
ISO 690 Mazewska, Marta. ON THE THERMAL BOUNDARY EFFECT BEHAVIOR IN THE HEXAGONAL-TYPE BIPERIODIC ISOTROPIC DIVIDING WALLS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 17–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-17.html