SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 147–156

Józef Mirecki, Paweł Pitera

OPTYMALIZACJA WYMIARÓW KONSTRUKCJI USZCZELNIAJĄCYCH WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

słowa kluczowe: wał przeciwpowodziowy, modernizacja, przesłona, filtracja, stateczność skarpy
abstrakt: Artykuł dotyczy oceny wpływu rozmiarów (w przekroju poprzecznym) uszczelnienia pionowego i poziomego na stateczność skarpy obwałowania. Obliczenia symulacyjne wykonano dla jednego z przekrojów poprzecznych prawego obwałowania rzeki Warty w pobliżu Poznania. Optymalizacja wymiarów uszczelnienia obwałowania i jego podłoża jest również wynikiem oceny wpływu długości przesłony (pionowej i poziomej) na wartości współczynnika stateczności. Rozważano trzy warianty, które dotyczyły: przesłony pionowej w podłożu obwałowania, zlokalizowanej u podstawy skarpy odwodnej połączonej z ekranem na tej skarpie, przesłony poziomej (fartucha) połączonego z ekranem na skarpie odwodnej i przesłony pionowej wykonanej z korony wału.
pub/12_4_147.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_147.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mirecki, Józef, and Paweł Pitera. "OPTIMIZATION OF SEALING SCREEN DIMENSIONS IN LEVEES." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 147–156.
APA Mirecki J. and Pitera P. (2013). OPTIMIZATION OF SEALING SCREEN DIMENSIONS IN LEVEES. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 147–156
ISO 690 Mirecki, Józef, Pitera, Paweł. OPTIMIZATION OF SEALING SCREEN DIMENSIONS IN LEVEES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 147–156.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-147.html