SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 135–146

Adam Krajewski, Kazimierz Banasik

CZAS REAKCJI ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ NA OPADY WYWOŁUJĄCE WEZBRANIA

słowa kluczowe: czas opóźnienia odpływu, opad-odpływ, zlewnia miejska, Potok Służewiecki
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki analizy 38 zdarzeń opad-odpływ, zarejestrowanych w małej zlewni zurbanizowanej (28,7 km2) w południowo-zachodniej części Warszawy w okresie 2009–2012. Celem analizy było zbadanie zmienności czasu opóźnienia odpływu, w zależności od wybranych charakterystyk zdarzeń opad-odpływ. Porównano wyznaczony z pomiarów czas opóźnienia odpływu z czasem uzyskanym ze wzorów empirycznych. Wyniki analizy zarejestrowanych zdarzeń wykazały duże zróżnicowanie w wartościach ich czasu opóźnienia (od 1,44 do 15,8 h), nie potwierdzając zależności opisanych wybranymi formułami empirycznymi.
pub/12_4_135.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krajewski, Adam, and Kazimierz Banasik. "RESPONSE TIMES OF URBAN CATCHMENT TO RAINFALL EVENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 135–146.
APA Krajewski A. and Banasik K. (2013). RESPONSE TIMES OF URBAN CATCHMENT TO RAINFALL EVENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 135–146
ISO 690 Krajewski, Adam, Banasik, Kazimierz. RESPONSE TIMES OF URBAN CATCHMENT TO RAINFALL EVENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 135–146.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-135.html