SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 121–133

Tomasz Pasik, Eugeniusz Koda

ANALIZA SIŁ WEWNĘTRZNYCH I PRZEMIESZCZEŃ ROZPIERANEJ ŚCIANY SZCZELINOWEJ

słowa kluczowe: głębokie wykopy, ściana szczelinowa, metoda modułu reakcji podłoża, wzory empiryczne
abstrakt: W pracy przeanalizowano zabezpieczenie głębokiego wykopu w postaci rozpieranej ściany szczelinowej na przykładzie planowanej inwestycji przy ulicy Tamka w Warszawie. Przeprowadzono obliczenia sił wewnętrznych i przemieszczeń z wykorzystaniem metod Bluma i modułu reakcji podłoża. Sprawdzono możliwe do wystąpienia stany graniczne nośności i użytkowalności. Przeanalizowano także osiadanie powierzchni naziomu i jego wpływ na pobliski obiekt budowlany na podstawie wzorów empirycznych.
pub/12_4_121.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pasik, Tomasz, and Eugeniusz Koda. "ANALYSIS OF INTERNAL FORCES AND DISPLACEMENTS OF THE DIAPHRAGM WALL WITH STRUTS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 121–133.
APA Pasik T. and Koda E. (2013). ANALYSIS OF INTERNAL FORCES AND DISPLACEMENTS OF THE DIAPHRAGM WALL WITH STRUTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 121–133
ISO 690 Pasik, Tomasz, Koda, Eugeniusz. ANALYSIS OF INTERNAL FORCES AND DISPLACEMENTS OF THE DIAPHRAGM WALL WITH STRUTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 121–133.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-121.html