SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (4) 2013 str. 109–120

Marek Dohojda, Jarosław Szulc

INTERPRETACJA NORMOWEJ METODYKI OBLICZENIOWEJ WERYFIKUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ USZKODZEŃ ŚCIAN DZIAŁOWYCH WYBUDOWANYCH NA UGINAJĄCYCH SIĘ ELEMENTACH STROPOWYCH

słowa kluczowe: ściany działowe, zarysowania, ugięcia czynne
abstrakt: W projektowych normach europejskich ISO 4356 oraz PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 15037-1 sprawdzanie ugięć żelbetowych elementów zginanych zostało sprowadzone do wskazania wartości dopuszczalnych i ogólnych zarysów metodyki obliczeniowej. Rygorystyczne wymaganie weryfikacji ugięć, z uwagi na możliwość uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych i wykończeniowych przylegających na przykład do deformujących się elementów stropowych i brak czytelnego algorytmu obliczeniowego, prowadzi w środowisku projektowym do zwyczajowej praktyki wymiarowania elementów ustroju nośnego przy przyjęciu wartości dopuszczalnych leff/500. Tak konserwatywne podejście przy sprawdzaniu stanów granicznych ugięć, bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych, generuje w konsekwencji nieuzasadnione przewymiarowanie zginanych elementów ustroju nośnego i znaczne zwiększenie kosztów wykonania obiektu budowlanego.
pub/12_4_109.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dohojda, Marek, and Jarosław Szulc. "INTERPRETATION OF CODE COMPUTATIONAL METHODOLOGY VERIFYING THE POSSIBILITY OF DAMAGE TO PARTITION WALLS BUILT ON BENDING FLOOR ELEMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.4 (2013): 109–120.
APA Dohojda M. and Szulc J. (2013). INTERPRETATION OF CODE COMPUTATIONAL METHODOLOGY VERIFYING THE POSSIBILITY OF DAMAGE TO PARTITION WALLS BUILT ON BENDING FLOOR ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (4), 109–120
ISO 690 Dohojda, Marek, Szulc, Jarosław. INTERPRETATION OF CODE COMPUTATIONAL METHODOLOGY VERIFYING THE POSSIBILITY OF DAMAGE TO PARTITION WALLS BUILT ON BENDING FLOOR ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.4: 109–120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue4/abstract-109.html