SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 12 (4) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013 str. 5–15
Czesław Woźniak, Monika Wągrowska, Olga Szlachetka
EFEKTYWNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZEWODZENIA CIEPŁA DLA PEWNYCH BIPERIODYCZNYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 17–27
Marta Mazewska
ZJAWISKO EFEKTU BRZEGOWEGO W DWUKIERUNKOWO PERIODYCZNEJ PRZEGRODZIE O IZOTROPOWEJ STRUKTURZE HEKSAGONALNEJ
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 29–39
Roman Misiak
ROZWIĄZANIE ZAMKNIĘTE FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI STATYKI PROSTOKĄTNEGO WYCINKA POWŁOKI O KSZTAŁCIE WALCA KOŁOWEGO
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 41–59
Sławomir Gogolik, Zbigniew Młynarek
KIERUNKI ROZWOJU I WYKORZYSTANIA BADAŃ IN-SITU W GEOTECHNICE – CZĘŚĆ 1
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 61–73
Mariusz Lech, Kazimierz Garbulewski
ZNACZENIE BADAŃ IN SITU W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 75–84
Krzysztof Parylak
SPRAWDZENIE STANÓW GRANICZNYCH UŻYTKOWALNOŚCI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EUROKOD 7
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 85–92
Maria Jolanta Sulewska
BADANIA LABORATORYJNE WEDŁUG EUROKODU 7 I NORM ZWIĄZANYCH
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 93–108
Mariusz Sobolewski
NIEPEWNOŚĆ WYZNACZENIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE NA PODSTAWIE BADAŃ PRÓBEK RDZENIOWYCH
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 109–120
Marek Dohojda, Jarosław Szulc
INTERPRETACJA NORMOWEJ METODYKI OBLICZENIOWEJ WERYFIKUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ USZKODZEŃ ŚCIAN DZIAŁOWYCH WYBUDOWANYCH NA UGINAJĄCYCH SIĘ ELEMENTACH STROPOWYCH
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 121–133
Tomasz Pasik, Eugeniusz Koda
ANALIZA SIŁ WEWNĘTRZNYCH I PRZEMIESZCZEŃ ROZPIERANEJ ŚCIANY SZCZELINOWEJ
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 135–146
Adam Krajewski, Kazimierz Banasik
CZAS REAKCJI ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ NA OPADY WYWOŁUJĄCE WEZBRANIA
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 147–156
Józef Mirecki, Paweł Pitera
OPTYMALIZACJA WYMIARÓW KONSTRUKCJI USZCZELNIAJĄCYCH WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).