SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 99–109

Zenon Szypcio, Katarzyna Dołżyk

NOŚNOŚĆ NA PRZESUNIĘCIE FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

słowa kluczowe: fundament bezpośredni, nośność na przesunięcie, Eurokod 7
abstrakt: W pracy przedstawiono metodykę sprawdzania nośności na przesunięcie fundamentów bezpośrednich zgodnie z Eurokodem 7. Omówiono problem nośności na przesunięcie w warunkach „z odpływem” i „bez odpływu”. Szeroko opisano metodę wyznaczania wartości kąta tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym dla gruntów niespoistych oraz przytoczono na podstawie analiz literatury przybliżone wartości dla gruntów spoistych. Omówiono zagadnienie doboru współczynników cząstkowych dla oddziaływań stabilizujących i destabilizujących oraz szczególne przypadki spotykane w praktyce inżynierskiej.
pub/12_3_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szypcio, Zenon, and Katarzyna Dołżyk. "SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 99–109.
APA Szypcio Z. and Dołżyk K. (2013). SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 99–109
ISO 690 Szypcio, Zenon, Dołżyk, Katarzyna. SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 99–109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-99.html