SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 85–97

Bogdan Rymsza

WSPÓŁCZYNNIK PARCIA SPOCZYNKOWEGO GRUNTU PRZY WARSTWOWYM ZAGĘSZCZENIU ZASYPKI

słowa kluczowe: parcie gruntu w spokoju, prekonsolidacja mechaniczna, współczynnik parcia gruntu, ściana oporowa, zagęszczanie zasypki, wzbudzane naprężenia poziome
abstrakt: Uwzględniając wskazania Eurocodu EC 7-1, dotyczące projektowania konstrukcji oporowych z zagęszczaną zasypką, w referacie omówiono metodę określania współczynnika parcia spoczynkowego (K0). Szczegółowo zanalizowano parcie gruntu na pionową sztywną ścianę (ρ = 0), jakie jest wzbudzane przez przesuwającą się maszynę przy warstwowym zagęszczaniu zasypki. W analizie przyjęto histeretyczny model gruntu (HSM), określający zmienność współczynnika K0 = σh’: σv’dla gruntów normalnie skonsolidowanych (NC) i prekonsolidowanch (OC), wyznaczając 3 strefy parcia (rys. 5): HI – strefę odporową dla zasypki prekonsolidowanej mechanicznie (OC), gdzie współczynnik parcia KI = K0,OC ≈ 1; HII – strefę przejściową przy rezydualnym współczynniku parcia KII = K0,OC < KI; HIII – strefę zasypki normalnie skonsolidowanej (NC), gdzie KIII = K0,NC. Dodatkowe „wzbudzone” parcie gruntu należy uwzględniać również w przypadku obsypywanych ścianek płytowo-kątowych (w analizie wytrzymałościowej STR wspornika). W części wnioskowej zwrócono uwagę na zależność parcia gruntu od uwarunkowań technologicznych: rodzaju gruntu, grubości warstw, sposobu ich zagęszczania i wysokości ściany oporowej.
pub/12_3_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rymsza, Bogdan. "COEFFICIENT OF EARTH PRESSURE AT REST FOR BACKFILL COMPACTED IN LAYERS." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 85–97.
APA Rymsza B. (2013). COEFFICIENT OF EARTH PRESSURE AT REST FOR BACKFILL COMPACTED IN LAYERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 85–97
ISO 690 Rymsza, Bogdan. COEFFICIENT OF EARTH PRESSURE AT REST FOR BACKFILL COMPACTED IN LAYERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 85–97.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-85.html