SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 61–72

Tomasz Godlewski

INTERPRETACJA BADAŃ POLOWYCH A EUROKOD 7

słowa kluczowe: badania polowe, Eurokod 7, zależności korelacyjne, interpretacja
abstrakt: Przydatność badań in situ wynika z poprawnej interpretacji otrzymywanych wyników. Interpretacje takie otrzymuje się z zależności korelacyjnych wypracowanych dla podobnych warunków, popartych badaniami laboratoryjnymi i doświadczeniem regionalnym. W Polsce od 2002 roku istnieje norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, która w założeniach powstała jako tzw. norma zharmonizowana z EC 7, gdzie w załącznikach podano wiele korelacji dla warunków polskich uzyskanych z wieloletnich doświadczeń i wyników, w których wkład miały liczne ośrodki naukowo-badawcze. W referacie przedstawiono porównanie stosowanych w praktyce i podanych w normie PN-EN 1997-2 metod interpretacji wyników uzyskanych ze znanych i stosowanych metod polowych (sondowania dynamiczne – DP, sondowanie statyczne – CPTU, badanie dylatometrem płaskim – DMT). Artykuł zawiera ciekawe przykłady korelacji własnych wynikających z działalności naukowej (Projekt badawczy Nr 4 T07E 047 30 [2008]) i praktyki geotechnicznej wyznaczania parametrów do projektowania.
pub/12_3_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Godlewski, Tomasz. "INTERPRETATION OF IN SITU TESTS VS EUROKOD 7." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 61–72.
APA Godlewski T. (2013). INTERPRETATION OF IN SITU TESTS VS EUROKOD 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 61–72
ISO 690 Godlewski, Tomasz. INTERPRETATION OF IN SITU TESTS VS EUROKOD 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 61–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-61.html