SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 51–60

Zbigniew Lechowicz, Dariusz Kiziewicz, Grzegorz Wrzesiński

OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA W WARUNKACH BEZ ODPŁYWU POD STOPĄ FUNDAMENTOWĄ OBCIĄŻONĄ MIMOŚRODOWO WEDŁUG EUROKODU 7

słowa kluczowe: posadowienie bezpośrednie, nośność podłoża, Eurokod 7, stany graniczne
abstrakt: Artykuł przedstawia analizę nośności w warunkach bez odpływu podłoża zbudowanego z prekonsolidowanych gruntów spoistych pod kwadratową stopą fundamentową obciążoną mimośrodowo. Obliczenia wykonano dla trzech przypadków mimośrodowego obciążenia stopy fundamentowej poddanej stałemu oddziaływaniu składową pionową przy wartościach mimośrodów e = 0, e = 1/12B oraz e = 1/6B. Obliczenia numeryczne zostały wykonane metodą elementów skończonych w programie Plaxis, w warunkach płaskiego stanu odkształcenia, wykorzystując wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych, oddziaływań i oporu. Obliczenia porównawcze, zgodnie z Eurokodem 7 oraz normą PN-81/B-03020, wykonano przy użyciu wartości charakterystycznych oraz obliczeniowych parametrów, uwzględniając częściowe współczynniki bezpieczeństwa.
pub/12_3_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lechowicz, Zbigniew, et al. "BEARING CAPACITY ASSESSMENT OF SUBSOIL IN UNDRAINED CONDITIONS UNDER PAD FOUNDATION SUBJECTED TO INCLINED LOAD ACCORDING TO EUROCODE 7." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 51–60.
APA Lechowicz, Z. et al. (2013). BEARING CAPACITY ASSESSMENT OF SUBSOIL IN UNDRAINED CONDITIONS UNDER PAD FOUNDATION SUBJECTED TO INCLINED LOAD ACCORDING TO EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 51–60
ISO 690 Lechowicz, Zbigniew, Kiziewicz, Dariusz, Wrzesiński, Grzegorz. BEARING CAPACITY ASSESSMENT OF SUBSOIL IN UNDRAINED CONDITIONS UNDER PAD FOUNDATION SUBJECTED TO INCLINED LOAD ACCORDING TO EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 51–60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-51.html