SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 39–50

Wojciech Sas, Katarzyna Gabryś, Alojzy Szymański

LABORATORYJNE BADANIE SZTYWNOŚCI GRUNTU WEDŁUG EUROKODU 7

słowa kluczowe: sztywność gruntu, badania laboratoryjne, elementy bender, Eurokod 7
abstrakt: Laboratoryjne badanie sztywności gruntu w przedziale małych odkształceń jest zadaniem niezwykle trudnym ze względu chociażby na niewystarczającą rozdzielczość i niezadowalającą dokładność urządzeń do pomiaru obciążeń oraz przemieszczeń. Istnieją możliwości regularnego przeprowadzania analiz sztywności gruntu dla małych odkształceń w aparacie trójosiowego ściskania z lokalnym pomiarem przemieszczeń. Niestety metoda ta ze względu na wysokie koszty stosowana jest zazwyczaj tylko w projektach badawczych. Dodanie elementów bender do aparatu trójosiowego znacznie ułatwiło przeprowadzanie badań prędkości rozchodzenia się fali ścinającej, a w konsekwencji – początkowego modułu ścinania. Badania te stały się proste i opłacalne, wykonywane powszechnie w laboratoriach geotechnicznych na całym świecie. W wymaganiach Eurokodu 7 brak jest obszernego, dokładnego opisu tej techniki badawczej, tym niemniej zasygnalizowane zostały specjalistyczne badania sztywności gruntu, na przykład wykorzystujące pomiar prędkości fal sejsmicznych, zwłaszcza w przypadku małych odkształceń (tj. mniejszych niż 0,1%). Dlatego też za właściwe uznano wyjaśnienie idei badań elementami bender. W artykule zaprezentowano zwięzłą metodykę badań w aparacie trójosiowego ściskania wyposażonym w piezoelementy typu bender, związaną z pomiarem prędkości fali ścinającej, wraz z przykładowymi wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonymi na wybranym gruncie spoistym pochodzącym z terenu Warszawy. Ponadto wyznaczono zależności prędkości fali ścinającej oraz wartości początkowego modułu ścinania w funkcji na przykład średniego ciśnienia efektywnego.
pub/12_3_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sas, Wojciech, et al. "LABORATORY TESTS OF SOIL STIFFNESS BY EUROCODE 7." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 39–50.
APA Sas, W. et al. (2013). LABORATORY TESTS OF SOIL STIFFNESS BY EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 39–50
ISO 690 Sas, Wojciech, Gabryś, Katarzyna, Szymański, Alojzy. LABORATORY TESTS OF SOIL STIFFNESS BY EUROCODE 7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 39–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-39.html