SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 27–38

Witold Bogusz

STOSOWANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW CZĘŚCIOWYCH DO PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WEDŁUG EUROKODU 7 W OBLICZENIACH STATECZNOŚCI METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

słowa kluczowe: Eurokod 7, MES, stateczność, współczynniki częściowe
abstrakt: Zalecenia Eurokodu 7, dotyczące sprawdzania stanów granicznych nośności, dopuszczają stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych, takich jak metoda elementów skończonych. Pozwala to na kompleksową analizę pracy ośrodka gruntowego oraz jego współpracy z elementami konstrukcyjnymi. W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem współczynników częściowych do parametrów geotechnicznych w obliczeniach stateczności metodą elementów skończonych. Zgodnie z polskim załącznikiem krajowym do Eurokodu 7 ich wartości są różne od jedności tylko w przypadku podejścia obliczeniowego DA3. Wprowadzono je jako obowiązujące przy sprawdzaniu stateczności, dla której koncepcja współczynników częściowych jest stosunkowo nowa w porównaniu z dotychczasową praktyką stosowania globalnego współczynnika stateczności.
pub/12_3_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bogusz, Witold. "APPLICATION OF PARTIAL FACTORS FOR GEOTECHNICAL PARAMETERS IN THE STABILITY ANALYSIS ACCORDING TO EUROCODE 7 USING FINITE ELEMENT METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 27–38.
APA Bogusz W. (2013). APPLICATION OF PARTIAL FACTORS FOR GEOTECHNICAL PARAMETERS IN THE STABILITY ANALYSIS ACCORDING TO EUROCODE 7 USING FINITE ELEMENT METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 27–38
ISO 690 Bogusz, Witold. APPLICATION OF PARTIAL FACTORS FOR GEOTECHNICAL PARAMETERS IN THE STABILITY ANALYSIS ACCORDING TO EUROCODE 7 USING FINITE ELEMENT METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 27–38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-27.html