SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 175–181

Edyta Majer, Paweł Pietrzykowski

PROPOZYCJA OBIEKTYWIZACJI MAKROSKOPOWEJ OCENY KONSYSTENCJI PENETROMETREM TŁOCZKOWYM

słowa kluczowe: penetrometr tłoczkowy, penetrometr wciskowy, stopień plastyczności, wskaźnik konsystencji
abstrakt: W trakcie dokumentowania badań podłoża na potrzeby budowy odcinka autostrady A1 wykonano ponad 300 pomiarów metodą penetrometru tłoczkowego na zróżnicowanych litogenetycznie próbkach z rdzeni kategorii A klasy jakości 1. Wytrzymałość na jednoosiowe wciskanie zweryfikowano badaniami laboratoryjnymi wilgotności naturalnej (wn), granicy plastyczności (wP) i granicy płynności (wL), na podstawie których określono stopień plastyczności (IL) i wskaźnik konsystencji (IC). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej i odniesiono do dotychczas publikowanych zależności między stopniem plastyczności a wytrzymałością na jednoosiowe wciskanie (qu). Efektem pracy jest propozycja nowej zależności pozwalającej na szybką wskaźnikową ocenę stopnia plastyczności w celu obliczenia wskaźnika konsystencji.
pub/12_3_175.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_175.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majer, Edyta, and Paweł Pietrzykowski. "VALIDATION PROPOSAL OF MACROSCOPIC ANALYSIS OF SOILS’ CONSISTENCY BY POCKET PENETROMETER." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 175–181.
APA Majer E. and Pietrzykowski P. (2013). VALIDATION PROPOSAL OF MACROSCOPIC ANALYSIS OF SOILS’ CONSISTENCY BY POCKET PENETROMETER. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 175–181
ISO 690 Majer, Edyta, Pietrzykowski, Paweł. VALIDATION PROPOSAL OF MACROSCOPIC ANALYSIS OF SOILS’ CONSISTENCY BY POCKET PENETROMETER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 175–181.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-175.html