SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 17–25

Marta Kadela, Lidia Fedorowicz

MODEL OBLICZENIOWY UKŁADU KONSTRUKCJA WARSTWOWA – PODŁOŻE GRUNTOWE ZGODNIE Z EC7

słowa kluczowe: konstrukcje drogowe, model obliczeniowy, związki konstytutywne
abstrakt: W artykule przedstawiono zasady tworzenia modelu obliczeniowego warstwowej konstrukcji drogowej współpracującej z podłożem gruntowym, zgodnie z wymaganiami EC7. Przedstawiono również możliwość adekwatnego odtworzenia zachowania podłoża gruntowego przy przyjęciu odpowiednich związków konstytutywnych do opisu zachowania poszczególnych warstw układu.
pub/12_3_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kadela, Marta, and Lidia Fedorowicz. "CALCULATION MODEL OF THE LAYERED STRUCTURE – SUBSOIL ACCORDING EC7." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 17–25.
APA Kadela M. and Fedorowicz L. (2013). CALCULATION MODEL OF THE LAYERED STRUCTURE – SUBSOIL ACCORDING EC7. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 17–25
ISO 690 Kadela, Marta, Fedorowicz, Lidia. CALCULATION MODEL OF THE LAYERED STRUCTURE – SUBSOIL ACCORDING EC7. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 17–25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-17.html