SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 161–174

Maciej K. Kumor, Łukasz A. Kumor

ZNISZCZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCEGO W TRAKCIE BUDOWY A PROBLEMY PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO

słowa kluczowe: zbiornik retencyjno-odparowujący, podłoże geotechniczne, awaria z przyczyn naturalnych, projektowanie geotechniczne
abstrakt: W artykule przedstawiono problemy projektowania geotechnicznego dla przypadku awarii zbiornika retencyjno-odparowującego. Szczególną uwagę zwrócono na jakość rozpoznania warunków gruntowych i rozpoznanie geotechniczne. Dla inwestycji nie przeprowadzono oceny warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji i robót geotechnicznych na środowisko. Projekt obiektu wykonano poprawnie na poziomie standardowych rozwiązań. Zniszczenie konstrukcji zbiornika nastąpiło nagle w fazie końcowej realizacji, bezpośrednio przed zakończeniem prac. Brak informacji geologiczno-inżynierskich wykazuje, że geotechniczne warunki posadowienia powinny być w analizowanym przypadku opracowywane ściśle z wymogami Eurokodu 7 i obowiązującymi przepisami, stosownie do charakteru obiektu.
pub/12_3_161.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_161.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kumor, Maciej K., and Łukasz A. Kumor. "FAILURE OF THE RETENTION RESERVOIR DURING THE CONSTRUCTION AND SOME GEOTECHNICAL PROBLEMS OF DESIGN." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 161–174.
APA Kumor M.K. and Kumor Ł.A. (2013). FAILURE OF THE RETENTION RESERVOIR DURING THE CONSTRUCTION AND SOME GEOTECHNICAL PROBLEMS OF DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 161–174
ISO 690 Kumor, Maciej K., Kumor, Łukasz A.. FAILURE OF THE RETENTION RESERVOIR DURING THE CONSTRUCTION AND SOME GEOTECHNICAL PROBLEMS OF DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 161–174.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-161.html