SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 149–160

Wojciech Czaczkowski

ZASTOSOWANIE METODYKI PRINCE2 DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM

słowa kluczowe: budownictwo, inżynieria, inwestycja, metodyka, PRINCE2, projekt, uzasadnienie biznesowe, zarządzanie
abstrakt: PRINCE2 (akronim od PRojects IN a Controlled Environment 2) jest metodyką opartą na procesach efektywnego zarządzania projektami. Wsparcie rządu Wielkiej Brytanii przyczynia się do wzrostu znaczenia i zastosowania PRINCE2 w sektorze państwowym i prywatnym zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i na świecie. Pomimo że metodyka PRINCE2 została opracowana przez agencję rządową Wielkiej Brytanii, jest ogólnie dostępna i oferuje prawnie niezastrzeżony praktyczny przewodnik zarządzania projektami. Ponieważ metodyka PRINCE2 może być zastosowana w każdym projekcie, niezależnie od jego wielkości i branży, staje się interesującym narzędziem do kierowania inwestycjami budowlanymi.
pub/12_3_149.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czaczkowski, Wojciech. "USING THE PRINCE2 METHOD FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF A BUILDING PROJECT." Acta Sci.Pol. Architectura 12.3 (2013): 149–160.
APA Czaczkowski W. (2013). USING THE PRINCE2 METHOD FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF A BUILDING PROJECT. Acta Sci.Pol. Architectura, 12 (3), 149–160
ISO 690 Czaczkowski, Wojciech. USING THE PRINCE2 METHOD FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF A BUILDING PROJECT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2013, 12.3: 149–160.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-149.html